Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi

kıbrıs tüp bebek tedavisi
kıbrıs tüp bebek tedavisi

Çiftler, doğal yollardan çocuk sahibi olamadıkları zaman Kıbrıs tüp bebek tedavisine başvuru
yaparak en büyük arzuları olan bebeklerini kucaklarına almak istemektedirler. İn Vitro Fertilization’da (IVF) denilen tüp bebek tedavisi, Kıbrıs tüp bebek merkezlerinde üreme hücrelerinin gelişmiş laboratuvar ortamlarında bir araya getirilmesiyle başarıyla uygulanmaktadır.

Bir tür yardımcı üreme tedavi yöntemi olan tüp bebek tedavisinde anne adayından toplanan yumurtalar, baba adayından alınan sperm hücreleriyle laboratuvar ortamında döllendikten sonra elde edilen embriyo, anne adayının rahmine transfer edilmektedir. Kıbrıs tüp bebek tedavi merkezlerinde başarıyla uygulanan tedavi sayesinde elde edilen gebelik ile doğal yollarla elde edilen gebelik arasında hiçbir fark olmadığı gibi gebelik süreci de aynı işlemektedir.

Kıbrıs tüp bebek tedavi merkezlerinde tüp bebek tedavisi iki farklı yöntemle uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden biri de klasik tüp bebek tedavisi olarak adlandırılan yöntemdir. Klasik tüp bebek tedavisinde anne adayından toplanan yumurtalar ile baba adayından alınan sperm hücreleri aynı ortama bırakıldıktan sonra sperm hücrelerinin yumurtayı doğal yollardan döllemesi beklenmektedir. İkinci yöntem olan mikroenjeksiyon tedavi yönteminde ise sperm hücreleri, yumurta hücresinin içerisine doğrudan enjekte edilerek gebeliğin gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Kıbrıs tüp bebek tedavi merkezlerinde her iki yöntemde başarıyla uygulanmakta olup, hangi yöntemin uygulanacağına çiftlerin sağlık durumları ve üreme kabiliyetleri dikkate alınarak bu merkezlerde görev yapan uzmanlar tarafından karar verilmektedir. Kıbrıs tüp bebek merkezleri, sağlıklı bir gebeliğin gerçekleşmesini sağlayarak çiftleri hayallerine kavuşturmayı hedeflemektedir.

Tüp Bebek Nedir

Çiftler, düzenli ve korumasız 1 yıl boyunca cinsel ilişki yaşadıkları halde gebelik elde
edilemiyorsa, fazla vakit kaybetmeden sağlık kontrollerinin yaptırılması uzman hekimler tarafından tavsiye edilmektedir. Ancak anne adayının yaşı 35’i geçmişse, bu 1 yıllık süre 6 aya düşmektedir. Gebeliğin doğal yollardan gerçekleşmesi için kadın üreme sistemi tek başına yeterli değildir. Çünkü doğal yollardan gebeliğin gerçekleşmesinde hormonal düzen ve birçok farklı organında birbiriyle uyum içerisinde birlikte çalışması zorunludur. Doğal yollardan gebelik için ilk önce beyindeki hipotalamus bölgesinden, beyinde bir başka bölge olan hipofiz bezine uyarı gelmesi gerekir. Hipofiz bezi, bu uyarıyı aldıktan sonra LH ve FSH hormonlarını salgılamaktadır.

Daha sonra dolaşım sistemi yoluyla hormonlar yumurtalıklara yani overlere ulaşmakta ve yumurtalık rezervinde bulunan yumurta folikülleri uyarılmaktadır. Bu sayede yumurtaların bir kısmı olgunlaşma sürecine girmekte ve en sağlıklı yumurta çatlayarak yumurtalık ile rahim arasındaki kanala yani fallop denilen tüplere atılmaktadır. Fallop tüplerinin içerisine atılan yumurtanın ömrü 24 saat olduğu için yumurtanın bu süre içerisinde döllenmesi gerekmektedir. Ancak sperm hücreleri kadın vücudunda 4-5 gün canlı kalabildiği için yumurtlamadan evvel ya da yumurtlamanın gerçekleştiği gün çiftlerin cinsel ilişkiye girmesi yumurtanın döllenmesini sağlar. Bu süreç içerisinde yumurtanın yer aldığı folikül, rahim duvarının kalınlaşması için östrojen salgılamaktadır. Döllenen yumurtanın rahme gelmesiyle birlikte kalınlaşan embriyo rahim duvarına tutununca gebelik süreci başlamaktadır.

Yukarıdaki süreç gerçekleşirken kadın veya erkekte üremeye dair farklı sorunlar yaşanabilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşan çiftler, gerekli muayene ve tetkikleri yapıldıktan sonra üremeye alternatif tedavi yöntemi olan tüp bebek tedavisi değerlendirilmektedir. Kıbrıs tüp bebek tedavi sürecinde anne adayından toplanan yumurtalar, baba adayından alınan sperm hücreleriyle gelişmiş ve hijyenik laboratuvar ortamında döllenmekte ve bu döllenmeyle elde edilen embriyo, embriyo transferi denilen yöntemle anne adayının rahmine transfer edilmektedir.

Bu transfer işleminin üstünden 2 hafta geçmesinin ardından gebeliğin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için kan testiyle anne adayının Beta HCG düzeyi kontrol edilir. Bu test sonucuna göre gebelik başarıyla gerçekleşmişse gebelik süreci başlamaktadır. Kıbrıs tüp bebek tedavi merkezlerinde elde edilen gebelikle doğal yollardan gerçekleşen gebelik arasında hiçbir fark olmadığından dolayı gebeliğin seyri doğal gebelik gibi seyretmektedir.

Tüp Bebek Tedavisinde Gerekli Koşullar Nelerdir?

Anne adayından yumurtalar toplandıktan sonra laboratuvar ortamında baba adayından alınan sperm hücreleriyle döllenmesiyle elde edilen embriyolardan en sağlıklı olanının anne rahmine transfer edilmesi işlemine tüp bebek tedavisi denilmektedir. Kıbrıs tüp bebek tedavi merkezleri, tüp bebek tedavisine başlamadan evvel çiftlerin üreme kabiliyetlerini değerlendirmektedir. Bu değerlendirmenin ardından anne adayının yumurtalarının olgunlaşma sürecine girmesini sağlamak için hormon tedavisi uygulanmakta, bu tedaviden sonrada yapılan çatlatma iğnesiyle yumurtalar foliküllerinden çıkarılmaktadır. Anne adayının yumurtaları toplanırken, olgunlaşan yumurtaların toplanması için transvajinal ultrason tekniğinden yararlanılmaktadır.

Anne adayının yumurta toplama işlemi yapılırken diğer taraftan da baba adayının sperm hücreleri alınmaktadır. Anne adayından toplanan yumurtalar ile baba adayından alınan sperm hücreleri laboratuvar ortamında bir araya getirilerek yumurta döllenmektedir. Bu döllenme sonucunda oluşan embriyolardan en sağlıklısı ultrasonografi aracılığıyla anne adayının rahmine yerleştirilir. Transfer işlemi gerçekleştikten sonra yaklaşık 45 dakika Kıbrıs tüp bebek tedavi merkezinde dinlendirilen anne adayı evine gönderilir. Bazı vakalarda da anne adayının rahmine birden fazla embriyo transfer edilebilmektedir. Bu tür transfer işlemlerinde çoğul gebelik gerçekleşebilir.

Menopoz öncesindeki her yaştaki kadına Kıbrıs tüp bebek tedavi merkezlerinde tüp bebek tedavisi yapılabilse de 40 yaşından sonra tüp bebek tedavisinde gebelik elde etme şansının oldukça azaldığı bilinmelidir. Tüp bebek tedavisinin uygulanma sayısında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Kıbrıs tüp bebek merkezlerinde tüp bebek tedavisinin uygulanabilmesi için 35 yaşından küçük kadınlara 1 yıl süreyle, 35 yaşını geçmiş kadınlara ise 6 ay süreyle korunmasız ve düzenli olarak cinsel ilişkiye girmesine rağmen gebelik elde edilememe şartı aranmamaktadır.

Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları Nelerdir?

Kıbrıs tüp bebek tedavi merkezlerinde yürütülen işlemler ilk aşaması ön görüşmelerdir. Çiftin öyküsü uzman hekim tarafından dinlendikten sonra anne adayının üreme sisteminin kontrolü için gerekli muayene ve ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır. Anne adayının yumurtalık kapasitesinin tespit edilmesi için AMH testi de yapılmaktadır. Uzman hekim tarafından gerek görüldüğü takdirde HSG denilen rahim filmi, kan sayımı, histeroskopi, serolojik testleri ile tiroit fonksiyon testleri de yapılmaktadır. Baba adayından ise sperm analizi istenmekte ve yine uzman hekimin gerek görmesi halinde baba adayı üroloji hekimine yönlendirilmektedir. Uzman hekim tarafından yapılan muayene, tetkik ve değerlendirmelerden sonra çifte Kıbrıs tüp bebek tedavi merkezinde uygulanacak olan tedavi yöntemi belirlenerek, bu tedavi yönteminin aşamaları hakkında çift detaylı olarak bilgilendirilmektedir.

Tüp bebek tedavisindeki aşamalar ise şöyledir;

  • Yumurtaların Uyarılması: Anne adayının yumurtalık rezervinde bulunan yumurtaların uyarılarak olgunlaşma sürecine girmesi için hormon tedavisi uygulanır. Bu işlemde öncelikle yumurtalıkların baskılanması hedeflendiği için anne adayına GnRH analogları verilmektedir. Daha sonra yumurtalıkları uyarmak için hMG ve FSH uygulanmaktadır. Bu tedaviler sayesinde anne adayının hem yumurta sayısı, hem de kalitesi artmaktadır.
    Anne adayının yumurtaları yaklaşık olarak 8-10 gün aralığında folikül büyüklüğü 18 ila 20 mm boyutuna ulaştığı zaman çatlatma iğnesi denilen HCG yapılmaktadır.
  • Yumurtaların Toplanması: Çatlatma iğnesinin yapılmasının üstünden 34 ila 36 saat geçtikten sonra OPU işlemi denilen yumurta toplama işlemi yapılmaktadır. Yumurta toplama işlemi esnasında anne adayına transvajinal ultrason eşliğinde sedasyon analijezisi-anestezisi uygulanmaktadır. Yumurta toplama işlemi yaklaşık olarak 13 ila 30 dakika aralığında sürmektedir. OPU işlemi vajinal muayene pozisyonunda yapılmakta olup, anne adayı bu işlem esnasında acı hissetmez.
  • Sperm Hücrelerinin Alınması: Sperm odasına alınan baba adayından ise mastürbasyon yoluyla sperm örneği vermesi istenir. Baba adayından sperm örneği alındıktan sonra sperm hücrelerinin alınması için laboratuvara verilir. Erkeğin meni içeriğinde sperm hücresi bulunamadığı takdirde cerrahi operasyonla yumurtalıklardansperm hücresi alınabilmektedir.
  • Yumurtanın Döllenmesi:IVF yani klasik tüp bebek yönteminde yumurta ve sperm hücreleri laboratuvar ortamında hazırlanan kültür ortamında bir araya getirildikten sonra sperm hücrelerinin yumurtayı döllemesi beklenmektedir. ICSI yani mikroenjeksiyon tekniğinde de sperm hücreleri doğrudan yumurtanın içerisine enjekte edilerek yumurta döllenmektedir. Her iki yöntemde de yumurta döllenince embriyo oluşmaktadır.
  • Embriyo Transfer İşlemi : Kıbrıs tüp bebek tedavisinde son aşama embriyo transfer işlemidir. Bu işlemde daha önceden elde edilen embriyo, anne adayının rahmine yerleştirilmektedir. Ultrasonografi eşliğinde ve anne adayına anestezi verilmeden yapılan bu işlem esnasında embriyo, bir kateter aracılığıyla anne adayının rahminin içine bırakılmaktadır.

Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi Kaç Gün Sürer?

Kıbrıs tüp bebek tedavisi yaklaşık 15 ila 18 gün aralığında sürmektedir. Bu sürenin dolmasının ardından 10-12 gün sonra ise anne adayının kan düzeyindeki Beta HCG düzeyinin kontrol edilmesiyle gebeliğin gerçekleşip gerçekleşmediği anlaşılmaktadır.

Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisinde Başarı Oranı Nedir?

Kıbrıs tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen iki faktörden biri anne adayının yaşı iken, diğeri ise yumurtalık kapasitesidir. Anne adayının yaşının genç olması tüp bebek tedavisinde gebelik elde edilme şansını artırmaktadır. Tüp bebek tedavisinde baba adayının yaşı da önemli bir faktör olsa da esas belirleyici olan anne adayının yaşıdır. Anne adayının yaşı 20 ila 30 yaş aralığında ise ilk tüp bebek tedavi denemesinde gebelik elde etme şansı yaklaşık yüzde 70 seviyelerinde iken, 30-35 yaş aralığında bu başarı şansı yüzde 50’ye, 35-37 yaş aralığında ise yüzde 45’e düşmektedir. Yine 38-40 yaş aralığında gebelik elde etme şansı yüzde 30 seviyelerinde iken, 40-42 yaş aralığında gebelik elde etme şansı yüzde 20 seviyesine kadar düşmektedir.

Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisinde Hangi İlaçlar Kullanılır?

Kıbrıs tüp bebek tedavisinde anne adayının yumurtalarını olgunlaştırmaya yönelik uzman hekim tarafından kişiye özel olarak belirlenen hormon ilaçları kullanılmaktadır. Embriyo, anne adayının rahmine yerleştirildikten sonra ise embriyonun tutunma şansını artırmak için anne adayına progesteron ve östrojen hormonları verilmektedir.

Önceki İçerikTüp Bebek Doktoru Seçerken Nelere Dikkat Edilir
Sonraki İçerikKıbrıs Yumurta Donasyonu Doktoru